Kategorie: HeartMath

Síla kolektivního srdce

Síla kolektivního srdce Na festivalu Burning Man v roce 2017 vytvořili umělci Pablo Gonzalez Vargas a Gabriella Vargas Iluminu, což je 40 stop vysoká interaktivní světelná a zvuková socha, která je soustředěna na kolektivní soudržnost účastníků. Každý účastník byl zapojen do programu emWave Pro a jejich synchronizované srdeční rytmy společně osvětlovaly světelnou plastiku.:-) Tento oslnivý displej inspiroval nespočet lidí, kteří se...

Celý článek

Vděčné srdce

Srdce je velmi citlivé na vděčnost, na každý projev náklonnosti, ať je to láska k lidské bytosti, zvířeti, nebo jen pomyšlení na vlídný svět. Mnoha lidem stačí vybavit si obličej milovaného dítěte, nebo domácího mazlíčka. Jiní si představí pokojnou přírodu, která jim dodá pocit vnitřního míru a vděčnosti. Další si vzpomenou na štěstí prožívané při nějaké sportovní aktivitě, například při jízdě...

Celý článek

Systém srdce–mozek

Většina z nás se ve škole učila, že srdce neustále reaguje na „příkazy“ zaslané mozkem ve formě neurálních signálů. Nicméně není tak všeobecně známo, že srdce ve skutečnosti odešle více signálů do mozku, než mozek posílá do srdce (komunikace srdce s mozkem 9:1). Kromě toho mají tyto signály srdce významný vliv na funkci mozku – ovlivňující emoční zpracování, stejně jako vyšší...

Celý článek

HRV a koherence

HRV (Heart Rate Variability), neboli proměnlivost srdečního tepu, je obrazem Vašeho života Rytmus stahů zdravého srdce je i v klidových podmínkách překvapivě nepravidelný, s časovým intervalem měnícím se v po sobě následujících úderech srdce.(HRV) Variabilita srdeční frekvence je měřítkem změn rychlosti srdeční frekvence. Tento diagram zobrazuje tři srdeční tepy zaznamenané na elektrokardiogramu (EKG). Všimněte si, že odchylka v časovém intervalu...

Celý článek

Jak na nás působí magnetické pole Země

INICIATIVA GLOBÁLNÍ KOHERENCE (GCI) je mezinárodní úsilí, které se snaží pomoci aktivovat srdce lidstva a podporovat mír, harmonii a posun v globálním vědomí. GCI provádí průkopnický výzkum týkající se propojení mezi lidstvem a magnetickým polem Země a energetických systémů. Studie ukazují překvapivé vztahy mezi zdravím a chováním lidí a sluneční a geomagnetickou aktivitou. Nálezy GCI podporují hypotézu, že magnetické pole Země nese důležité...

Celý článek

Můžeme komunikovat nad rámec verbální komunikace

HeartMath Institut zjistil, že k synchronizaci srdečního rytmu může dojít v interakci mezi lidmi a jejich domácími mazlíčky. Např. zajímavé jsou výsledky experimentu ředitele výzkumu Dr. Rollin McCraty Ph.D. a jeho 15letého syna Josha a jeho psa Mabel, na HMI Research v Center v Boulder Creek, Calif. Pomocí záznamu srdečního rytmu–dat, když pár byl spolu a od sebe. Jedno snímací zařízení měl připojen na těle...

Celý článek

Láska k životu a láska k sobě

V jedné studii uveřejněné v American Journal of Cardiology ukázali vědci z HeartMath Institute, že pouhé vyvolání pozitivní emoce nějakou vzpomínkou nebo představou velmi rychle navodí přechod variability srdeční frekvence do fáze koherence. Koherence srdečního rytmu nachází okamžitě odezvu v emočním mozku; tím, že přináší stabilitu, dává mu najevo, že s fyziologií je všechno v pořádku. Emoční mozek na zprávu odpoví posílením...

Celý článek

Kam dáváte svoji energii?

Koherence – z lat. co-haereo – držím pohromadě, znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou. Různé studie prokázaly, že zejména negativní emoce, hněv, úzkost, smutek, ale dokonce i každodenní starosti způsobují největší pokles variability srdeční frekvence a vnášejí do fyziologie chaos. Naopak jiné studie zjistily, že koherenci nejpříznivěji ovlivňují pozitivní emoce, radost, vděk a hlavně láska. V několika sekundách...

Celý článek

Srdce, mysl a duše

Profesor Mohamed Omar Salem Koncepce mysli má zásadní význam pro psychiatrii a psychologii. Nicméně ve většině dostupných oficiálních textů tomuto důležitému tématu byla věnována jenom malá pozornost. Tento důležitý problém je obvykle studován v rámci sekce „filozofické aspekty psychiatrie / psychologie „. Praktický psychiatr by měl mít svůj pracovní model mysli, který by mu pomohl pochopit jeho...

Celý článek