HRV a koherence

HRV (Heart Rate Variability), neboli proměnlivost srdečního tepu, je obrazem Vašeho života

Rytmus stahů zdravého srdce je i v klidových podmínkách překvapivě nepravidelný, s časovým intervalem měnícím se v po sobě následujících úderech srdce.(HRV) Variabilita srdeční frekvence je měřítkem změn rychlosti srdeční frekvence.

Tento diagram zobrazuje tři srdeční tepy zaznamenané na elektrokardiogramu (EKG). Všimněte si, že odchylka v časovém intervalu mezi po sobě jdoucími srdečními tepy, udává jinou tepovou frekvenci (v tepech za minutu) pro každý interval.

Momentální změny v srdeční frekvenci jsou obecně přehlíženy, když se měří průměrná srdeční frekvence, např. X tepů za minutu, je to ta nejčastější informace co se dovídáte při běžných kontrolách měření krevního tlaku ap.

Technologie emWave a Inner Balance vám však umožňují sledovat jednoduchým způsobem měnící se rytmy vašeho srdce v reálném čase.

Většinu fyzických a psychických komplikací v životě, práci a sportu si způsobujeme samy.

Oblast, kde většina z nás má tendenci ztrácet spoustu energie a vybíjet vnitřní rezervy, je doménou emocí. Projevené pocity napětí, netrpělivosti, strachu, smutku apod. mají významný vliv na činnost našeho nervového a hormonálního systému.

Např., když se zlobíme, uvede se během několika minut mnoho biochemických změn v těle, které spalují energii. Některé hormony ve zvýšené hodnotě zůstávají v organismu i několik hodin a stále tak mají MOC působit. PO NAŠÍ ROZLOBENÉ CHVILCE se naruší nejen naše schopnost soustředit se v práci, ale její dozvuky ještě vnímáme doma při marné snaze dosáhnout uklidňujícího spánku.

Chcete-li být plně odolní, doporučuje IHM věnovat pozornost čtyřem základním oblastem, jak je znázorněno na obrázku níže.

Co je nekoherentní a co koherentní obraz srdečního rytmu

Obecně lze říci, že emocionální stres, včetně emocí, jako je hněv, frustrace a úzkosti, vytváří nepravidelný a nevyzpytatelný obraz srdečního rytmu. HRV křivka vypadá jako série nerovnoměrných, rozeklaných vrcholů. Vědci nazývají tento obraz srdečního rytmu jako nekoherentní. Fyziologicky tento model naznačuje, že signály produkované oběma větvemi ANS jsou nesynchronní.

To lze přirovnat k jízdě autem s jednou nohou na pedálu plynu (sympatický nervový systém) a druhou na brzdě (parasympatický nervový systém) ve stejnou chvíli, což značně znepříjemní jízdu, zvyšuje spotřebu, a opravdu to není pro váš vůz dobré!

Nekoherentní obrazy fyziologické aktivity spojené se stresujícími emocemi způsobují, že

  • ➤ naše tělo pracuje neefektivně,
  • ➤ stravuje naši energii
  • ➤ a opotřebovává náš celý systém.

To platí zejména v případě, kdy stres a negativní emoce trvají dlouho, nebo se často opakují.

Pozitivní emoce šíří tělem zcela rozdílný signál. Když prožíváme povznášející pocity, jako je ocenění, radost, soucit, péči a lásku, obraz našeho srdečního rytmu se stává velmi ukázněným, vypadá jako hladká, harmonická vlna. To se nazývá jako obraz koherentního srdečního rytmu.

Když tvoříme koherentní srdeční rytmus, je činnost dvou větví ANS synchronizována a tělesné systémy pracují s vyšší účinností a harmonií. Není divu, že pozitivní emoce jsou tak příjemné; skutečně pomáhají naše tělesné systémy synchronizovat a tak lépe pracovat.

BUĎTE K SOBĚ POZORNÍ

 Pozor však na nevyrovnanou mysl, EGO, chlácholící i přikazující ,,Směj se na každého, to se přece žádá“, i když vám vlastně vůbec do smíchu není. Např. prodavačky v obchodech mají opravdu nelehké směny, ale i tady se dá prací na sobě pomoci, aby ten úsměv byl léčivý i pro ně.

Nebo ranní probuzení typu „Tak dnes se budu těšit do práce“, i když vnitřně víte, že vás práce neuspokojuje, máte šéfa, kolegu, kterého nesnášíte, protože se každý den po vás „veze“.

 

Je to vše o jemné střední cestě
mezi potlačováním emocí
a topením se v nich.

Mnoho faktorů ovlivňuje aktivitu ANS, a tedy i HRV. Mezi ně patří naše

  • dýchání,
  • fyzické cvičení,
  • a dokonce i naše myšlenky.

Výzkum v Ústavu HeartMath (USA) ukázal, že nejsilnější faktory, které ovlivňují rytmus našeho srdce, jsou naše pocity a emoce. Když se vykreslí proměnlivá srdeční frekvence na časové ose, její celkový tvar se označuje jako „Obraz srdečního rytmu“, který prozradí mnohé o tom, jak vaše tělo funguje.

Vědomým pozorováním emocí umožňujeme úpravu biochemické a fyziologické rovnováhy těla, stabilizaci a vyrovnání životních funkcí a odpovědí těla, mysli a vědomí. Potřebujete dovolit emocím, aby plně vstoupily do vašeho vědomí. Když přesně nevíte, o jaké emoce se jedná, můžete velmi dobře začít pocitem napětí ve vašem těle. Tohle je brána k emocím. Ve vašem těle je vše uloženo. Emocionální tělo, které všichni máte, překypuje zraněními a traumaty.

V posledních deseti letech umožnily počítačové programy popsat dva typické způsoby kolísání srdečního rytmu:

  • chaos
  • a koherenci.

Obvykle je kolísání nezřetelné a „chaotické“. „Přidání plynu“ a „brzdění“ se střídají neuspořádaně, nepravidelně, bez jakékoli logiky.

Zato však je-li variabilita srdeční frekvence silná a zdravá, fáze zrychlení a zpomalení se střídají rychle a pravidelně. Tím vzniká obraz harmonické křivky, kterou vystihuje termín koherence srdečního rytmu.

Tvar křivky HRV v krátkém minutovém úseku:

Proč je důležitá HRV?

Vědci a lékaři považují HRV za důležitý ukazatel zdraví a kondice. Jako ukazatel fyziologické odolnosti a pružnosti chování odráží naši schopnost efektivně se přizpůsobit stresovým a environmentálním požadavkům. U zdravých jedinců zůstává srdce podobně citlivé a pružné, připravené reagovat v případě potřeby.

S láskou Hanka Fabijenna