Kategorie: Se Zemí spojeni

Jahodová inspirace

Jsou chvíle, kdy se nám nemusí ani trochu chtít zaklesnout do záhonů a pravidelně odplevelovat ručně bez použití chemie. On ten plevel někdy sem tam jahody podrží nad zemí, vystaví je více slunci, nebo naopak schová lístky před deštěm.Jarní péče a vědomá komunikace se záhonkem, keříky i rádoby škůdci, jak je ještě mnozí nazývají a podle toho jednají, je už...

Celý článek

Jak v těle, tak na Zemi

Spirituální kroky k dalšímu pochopení sebe sama, k rozvinutí vnímání, vědomí jednoty, jsou v nové době podporovány z mnoha částí vesmíru, Lady Gaia samotnou i bytostmi z říší, které začínají opět nalézat ta spojení s lidmi, kteří jsou na setkání připraveni. Jedním z prvních kroků je vyvázání se z her duality. Je to vlastně opuštění takového písečku, kde si bylo možné hrát na cokoliv. Zkušenosti dualitní...

Celý článek

Nedovolte davu, aby svíralo vaši duši

Duše uvězněná v kazajce zapomnění, v místě neustále se opakujících nepokojů, jakoby vše stále nemělo řešení, jen boj a nenávist…Proč tomu tak je, vývoj sám nám časem napoví. V Teď sami máte možnost uvnitř sebe nalézat odpovědi na krutost, umírání v boji o moc. Historická síla moci, vzhlížení davu k autoritám, ovládání či manipulace s lidským tělem, nevědomí, silná karma, to vše v nové energii...

Celý článek

Dech lásky

Úsměv a radost plodí lásku. Láska je v dávání bez očekávání. V Lásce sebe i druhé neponižujeme a nikoho nesoudíme. Láska už jen svou přítomností koná, nemá potřebu manipulace ostatních. Láska je v tobě, v probuzeném vědomí ti dává sílu pocítit, že nejsi nikdy sám. V partnerství spolu nebo bez sebe, láska stále je, nikdy nezmizí, jen její energie je jiná. Lásku pláč...

Celý článek

Se Zemí spojeni v harmonii a rovnováze těla

Jsme multidimenzionální bytosti, které si dobrovolně a s láskou vybrali pobyt zde na Zemi. Naše vzájemná propojenost se zemí pod nohama, s planetou i celým galaktickým vesmírem není náhodná, jen detailní plán vyšší inteligence ovládající vesmír. Už nic nebude jako dřív. Pouze Tady a Teď, kdy si budoucnost našeho vývoje tvoříme každým svým krokem v přítomném okamžiku. Na planetě Zemi máme svobodu...

Celý článek

Voda má vodivá

Voda je život na Zemi, voda léčí vás i Zemi. Pár slov o vodě vodivé z pohledu blahodárného elektrického spojení Země a lidského těla. Čistá voda, bez minerálů a solí v ní rozpuštěných, není dobrým vodičem elektřiny. Příkladem takové vody nám může být destilovaná voda a čistý sníh. Když se do čisté vody přidají určité minerály, jako je sůl, voda se stává vodivou v důsledku...

Celý článek

Kapka čistého uvědomění

Představ si, že jsi kapkou vody na stéble trávy. Zemskou přitažlivostí z listu stékáš do tenkého pramínku vody. Ten se mění v potůček, hledající cestu přes kamínky do řeky. Nádhernou krajinou snů proudíš až k oceánu poznání nekonečného Bytí. Voda je nezbytná pro veškerý život na Zemi. Sedmdesát procent zemského povrchu je pokryto vodou. Procento vody na Zemi je podobné jako procento vody...

Celý článek

Chůze naboso a otužování

Člověk získává energii z kosmu prostřednictvím dýchání, z vody, vzduchu a rostlinné stravy. Je to přirozený soulad s přírodou. Energii ze země čerpáme chodidly, bosou chůzí. ,,Nejlepší obuv je žádná obuv“ říkal Hippokrates. Vědci vypočítali, že na chodidlech se nachází až 72 tisíc nervových zakončení, kterými vstřebáváme zemskou energii. Přirozená masáž chodidel při bosé chůzi ovlivňuje tak funkci všech vnitřních...

Celý článek