Úvod do praktické spirituality

Žití života ve svém nalezeném světle

Spirituální cesta je jednoduchá, laskavé, milující vědomí ti pomáhá obejmout sebe sama, proměnit jakoukoliv situaci ve svůj prospěch, pro své sebeléčení. Přijmout se takový, jaký jsem právě teď, ti pomáhá osvobodit se od utrpení starého světa. Jsi víc než pouhé slovo člověk, tvoje duchovní část se prolíná ve hmotném, fyzickém těle, máš vše uvnitř sebe, abys sílu svého ohně mohl nechat plát pro své dobro i druhých. Bůh je jednoduchý a spojení s ním je v každém dechu tvých plic, v každé buňce tvého těla, v každé upřímné myšlence spojit se sebou...

Energie duše promlouvá ke každému jinak, každý je jedinečný ve svém projevu i chápání všeho, co je naší součástí, proto máme před sebou tolik možností tvoření z proudu srdce, v lásce. Žít život ve svém nalezeném světle. Sprchuj se denně svým světlem duše, rozpomínej se na touhu duše projevit své světlo ve hmotě, zářit na svá temná zákoutí a světlo kultivovat v sobě.

Světlo duše je mocné, spojující všechny lidské bytosti v jedno a v teď záleží na každém, jak si dovolí zářit…Už se nám nemůže stát, že bychom vše neustáli, Matka Země nás drží, podrží a bude držet, pokud s ni budeme v laskavém spojení, každý den.

Každá duše se dočká svého probuzení v těle lidské bytosti, bude mít svůj prostor i dobu zazářit svým světlem, aniž by druhé o záři připravila.

 

Přátelství, jakkoli prožitá a projevená na Zemi, se stávají věčná z pohledu duší, je to jeden ze zázraků života na Zemi.

 

SHIMAA

Shimaa ve své vibraci znamená Světlo duše, když budeš chtít, vizualizuj si kdykoliv tento krystal a vnímej, že nejsi nikdy sám.

 

Každá naše laskavá pozornost, všímavost a skutky mění nás i Matičku Zemi, bez ní by žádná duše v těle nemohla růst a zářit světlem svým.  Vysoko vibrující planeta, její touha a návrat do božských magnetických linií je oslavou lásky, na nás je, abychom vše s radostí v srdci přijímali a vše nové přicházející vyrovnávali ve svém středu, aby rozkvétal nový život…

Hana Fabijenna