Blog

Dovolme svému tělu dýchat

Kyslík ke každé buňce mého těla, sprchování kůže těla. Dýchání nosem, ústy, jak tělo právě potřebuje, se děje v božím řádu plynutí. Každý nádech nás spojuje se vším co je, především pak s námi samotnými. Vědomé chvilky o samotě zakoušíme přes nespočet druhů technik dýchání, každého si přitáhne to své, nebo uvolněné spontánní dýchání v plynutí života na Zemi. Dech...

Celý článek

Žít Domov na Zemi

  Láska je věčná jako duše, která z Lásky vzešla. Euforie blaženosti, pocitu všeobjímající lásky vznášející se v prostoru bezedné chvíle, zažehly jiskru poznání zažít něco jiného…a tak napříč prostorem i časem, na vzdálené planety začíná průlet duší oděných v barevných šatech tónů, frekvencí za cestou nového poznání. V určitých stadiích vývoje se mnohé mění jako samotný Vesmír. Je tu plán, ten...

Celý článek

Jak v těle, tak na Zemi

Spirituální kroky k dalšímu pochopení sebe sama, k rozvinutí vnímání, vědomí jednoty, jsou v nové době podporovány z mnoha částí vesmíru, Lady Gaia samotnou i bytostmi z říší, které začínají opět nalézat ta spojení s lidmi, kteří jsou na setkání připraveni. Jedním z prvních kroků je vyvázání se z her duality. Je to vlastně opuštění takového písečku, kde si bylo možné hrát na cokoliv. Zkušenosti dualitní...

Celý článek

Věčná zamilovanost

MILUJI TĚ Jsou slova, která se dotýkají všeho a všech, slova, která vyrovnávají tělo do harmonie i slova, která tělo uvádí v chaos a disharmonii. Buďme pozorní ke svým slovům, vyřčeným i nevyřčeným nahlas, vše je zaznamenáváno v našem osobním prostoru prolínajícím se i s polem ostatních lidí. Miluji tě, pouhá slova pokud jsme v očekávání, žádosti ega slyšet vyznání, většinou v partnerském vztahu. Pokud jsme...

Celý článek

Nedovolte davu, aby svíralo vaši duši

Duše uvězněná v kazajce zapomnění, v místě neustále se opakujících nepokojů, jakoby vše stále nemělo řešení, jen boj a nenávist…Proč tomu tak je, vývoj sám nám časem napoví. V Teď sami máte možnost uvnitř sebe nalézat odpovědi na krutost, umírání v boji o moc. Historická síla moci, vzhlížení davu k autoritám, ovládání či manipulace s lidským tělem, nevědomí, silná karma, to vše v nové energii...

Celý článek

Dech lásky

Úsměv a radost plodí lásku. Láska je v dávání bez očekávání. V Lásce sebe i druhé neponižujeme a nikoho nesoudíme. Láska už jen svou přítomností koná, nemá potřebu manipulace ostatních. Láska je v tobě, v probuzeném vědomí ti dává sílu pocítit, že nejsi nikdy sám. V partnerství spolu nebo bez sebe, láska stále je, nikdy nezmizí, jen její energie je jiná. Lásku pláč...

Celý článek

Ranní probuzení

Právě probuzená otvíráš oči Začíná den s tvojí písní Rozevři křídla a leť S hudbou co rozeznívá Každý květ S lehkostí Pohlaď tváře lidí Co čekají Na lásku První myšlenka po probuzení má sílu proměnit váš nový den. S ranním procitáním v klidu pozorujte projevy v těle. Kde na těle a co při přicházejících myšlenkách cítíte. Tlaky v oblasti žaludku, tíhu na srdci, sevřené hrdlo,...

Celý článek

Láska vnitřního muže a vnitřní ženy

Fyzické tělo je jen přechodným chrámem, domovem mnohých aspektů duše. Duchovní vývoj na zemi je nezastavitelný. Více si uvědomujeme sebe-sama v lásce, objevujeme svoji vnitřní sílu, která se stává motorem všech změn. VNITŘNÍ MUŽ A ŽENA SPLODÍ DÍTĚ V KAŽDODENNÍM ŽITÍ NOVÉHO ČLOVĚKA V LÁSCE A HARMONII. Dokud není dosaženo vnitřní rovnováhy v těle, té nádherné svatby muže a ženy, přitahujete si do života...

Celý článek

Tiché miluji tě

Má mě rád, nemá mě rád Má mě rád, nemá mě rád Slova jak okvětní lístky stále dokola Jednou uvadnou zcela V tu chvíli pochopíš Není proč se ptát Ve svém srdci uslyšíš Tiché miluji tě Miluji tě Ať spíš nebo bdíš V roji tvých instinktů Žít nebo přežívat Si nádherný ve všem co děláš...

Celý článek