Blog

Jahodová inspirace

Jsou chvíle, kdy se nám nemusí ani trochu chtít zaklesnout do záhonů a pravidelně odplevelovat ručně bez použití chemie. On ten plevel někdy sem tam jahody podrží nad zemí, vystaví je více slunci, nebo naopak schová lístky před deštěm.Jarní péče a vědomá komunikace se záhonkem, keříky i rádoby škůdci, jak je ještě mnozí nazývají a podle toho jednají, je už...

Celý článek

Z archivu o uzemnění

Výzkumy a studie Výzkumy a studie probíhají již od roku 1998, kdy první objevný okamžik odborníka v oboru elektrotechniky Clinta Obera vedl k doslovné odysee uzemnění. Clint Ober začínal experimenty na sobě, na dalších dobrovolnících. Objevovaly se stále více nové zprávy o léčivém účinku uzemnění na naše zdraví. Zvedla se vlna zájmu u odborné veřejnosti z řad lékařů.  Institut uzemnění v USA – Earthing Institute –...

Celý článek

Otázky o uzemnění

  Co je a není uzemnění? Uzemnění je pradávná skutečnost, život v kontaktu s povrchovým nábojem země. Naše elektrické kořeny, naše nahé vodivé tělo spojené dotykem se zemským povrchem. V přírodě je nám blízký bosonohý kontakt v době dovolených, odpočinku. V interiéru méně známý kontakt na vodivých produktech určených pro domov a kancelář. Uzemnění není vystavení těla elektrickému proudu, v domácím a pracovním prostředí užití...

Celý článek

Důvěra v lásku

Vše dobře dopadne Spontánní projev těla vedený laskavým vědomím sbližuje partnery v intimních chvílích života. Touha a vášeň těla v jeho nevinnosti jsou projevy Božského proudu lásky ve hmotě. Posvátnost sexuálního vzrušení, uvolňující tanec mužské a ženské energie sbližuje duše. Duše si přeje projevit, spojit se s opačným pohlavím skrze hmotu a naplnit tak jeden z vesmírných zákonů, zákonu pohlaví. Je to...

Celý článek

Mlčky se dívat do očí

Pohleď do svých očí v zrcadle, to Duše Tvá se dívá na Tebe. Pohleď do očí druhého člověka a uzříš jeho Duši, ze stejného přediva lásky utkané, ze stejného pole lásky duší, co zvolily si právě v této nové době pobýt v pozemském těle a žít život v dualitě. Upřímný pohled bez domněnek a hodnocení sílu v sobě skrývá, v každém nádechu dívání si do očí, hluboký mír...

Celý článek

Dovolme svému tělu dýchat

Kyslík ke každé buňce mého těla, sprchování kůže těla. Dýchání nosem, ústy, jak tělo právě potřebuje, se děje v božím řádu plynutí. Každý nádech nás spojuje se vším co je, především pak s námi samotnými. Vědomé chvilky o samotě zakoušíme přes nespočet druhů technik dýchání, každého si přitáhne to své, nebo uvolněné spontánní dýchání v plynutí života na Zemi. Dech...

Celý článek

Žít Domov na Zemi

  Láska je věčná jako duše, která z Lásky vzešla. Euforie blaženosti, pocitu všeobjímající lásky vznášející se v prostoru bezedné chvíle, zažehly jiskru poznání zažít něco jiného…a tak napříč prostorem i časem, na vzdálené planety začíná průlet duší oděných v barevných šatech tónů, frekvencí za cestou nového poznání. V určitých stadiích vývoje se mnohé mění jako samotný Vesmír. Je tu plán, ten...

Celý článek

Jak v těle, tak na Zemi

Spirituální kroky k dalšímu pochopení sebe sama, k rozvinutí vnímání, vědomí jednoty, jsou v nové době podporovány z mnoha částí vesmíru, Lady Gaia samotnou i bytostmi z říší, které začínají opět nalézat ta spojení s lidmi, kteří jsou na setkání připraveni. Jedním z prvních kroků je vyvázání se z her duality. Je to vlastně opuštění takového písečku, kde si bylo možné hrát na cokoliv. Zkušenosti dualitní...

Celý článek

Věčná zamilovanost

MILUJI TĚ Jsou slova, která se dotýkají všeho a všech, slova, která vyrovnávají tělo do harmonie i slova, která tělo uvádí v chaos a disharmonii. Buďme pozorní ke svým slovům, vyřčeným i nevyřčeným nahlas, vše je zaznamenáváno v našem osobním prostoru prolínajícím se i s polem ostatních lidí. Miluji tě, pouhá slova pokud jsme v očekávání, žádosti ega slyšet vyznání, většinou v partnerském vztahu. Pokud jsme...

Celý článek