Pár slov o mně

Úsměv a radost plodí lásku.

Intuitivním vedením vás otevírám harmonické proměně kvality vašeho lidského života zde na Zemi.

 

Otevírám s láskou vaše srdce v hloubce vaší nevinnosti.


Děkuji za životní zkušenosti, kterými jsem si musela projít, včetně nečekaného odchodu mého milovaného tatínka. Ano, byl to první vnitřní přetřes mého těla, který jsem plně pochopila až s odstupem mnoha let. Jsem vděčná za poznání, které se mi dostávalo zpočátku mou vědomou snahou. Později vše nové pro mě přicházelo a stále přichází tak nějak samo. VĚŘÍM v jednoduchost a přirozený způsob dění všeho v nás i kolem nás.

Moje působení ve zdravotnictví

Před mnoha lety bylo povinné zařadit se do pracovního procesu a já si vybrala zdravotnictví. Jak léta ubíhala, měla jsem možnost poznat takřka všechny obory. Ne ze zvědavosti, ale postupné změny v systému vše plynule zařídily :-). Spokojenost v práci pomalu vyhasínala, dokola stejné situace v ordinacích, čekárny plné spokojených i nespokojených spících pacientů, tlaky na výkony namísto hledání příčin nemocí… Někde uvnitř jsem měla ohlušující pocit, „tak dost, tohle už nedělej. Máš odpracováno.“

Změna

Po dlouhých 35 letech ve zdravotnictví jsem se tedy rozhodla pro změnu. Každodenní práce na sobě mi odkrývala více čistoty a intuitivní síly ve mně. Na mé cestě do nitra jsem se proměnila, jsem sama sebou. Našla jsem svůj zdroj a s ním i směr, kterým se mám ubírat. Mým přáním před zahájením soukromé praxe bylo dosáhnout vyváženého stavu svého fyzického, mentálního, emočního i duchovního těla. Trénink koherence s napojením na zemi mně pomáhal být snadno ve svém středu. Nyni i v neutrálním postoji v komunikaci s vnějším světem. Mé další poznávání jde do větší hloubky a já se z toho raduji.

Nabídku svých služeb, produktů, poznání jsem s láskou sjednotila pod křídla pro mě naplňující Se Zemí spojeni.

Můj osobní vývoj a navýšený soulad se Zdrojem mi pomáhá stálému tvoření a naplňování webových stránek. Spojení nabídky tréninku koherence s mojí osobní nabídkou, vycházející z mého propojení a přijetí daru, který se jen velmi těžko popisuje lineárním způsobem, si nachází místo právě teď. Dar, schopnost, klíč k postupu mé práce terapeutky duše a těla. Skrze mě tak proudí nové informace, vždy ve správnou chvíli. Vnímám to jako nádherný, nekončící proud vývoje mého fyzického těla s duší, která se v mé energii s láskou projevuje. Ať už to je má vnitřní síla světla v nové době proudící ven, nebo psaní krátkých článků či básní, které ke mně plynou v přítomnosti okamžiku všedních dní i nocí. Mé probuzení, odhalení pravé Skutečnosti života zde na Zemi, si nacházejí své načasování pro napsání i velmi osobních prožitků. Vše probíhá, jak má.

Zcela intuitivním vedením vás tak otevírám harmonické proměně kvality vašeho lidského života zde na Zemi. Otevírám s láskou vaše srdce v hloubce vaší nevinnosti. Postoupíte snáze k osvobození, s lehkostí proběhne nejvhodnější pročištění pro vás. Ano, jsme svobodní, s možností nové volby, která ve starých energiích do roku 2012 nebyla možná na planetě Zemi. Proto si mohu dovolit v individuálních případech jít hlouběji. Žijeme v impulzivní době změn, kdy se prolíná více energií. Měníme se spolu s planetou Zemí, která slaví vzestup.♥ Pravda se probouzí v nás, chce být spatřena, pochopena a uchopena tak, aby na vlně Lásky dál mohla expandovat. Dualita se dotýká všech, jak se vyhoupnout nad její negativní působení, na vnímání sebe samých, může každý z vás dospět svou vlastní cestou. Já jsem připravená pro ty z vás, kdo vnitřně pocítí ANO, potřebuji pomoci. Maják mého světla svítí pro toho, kdo se bude chtít nechat povznést ve svém vědomí, ve svém těle k vibraci chuti žít a tvořit v Lásce. Možná vás k mé pomoci přivolá vaše duše, tiché volání uvnitř vás. K odborným službám jsem s láskou informativně a pro zajímavost napsala několik článků ve svém blogu.

Na požádání mohu při sezení provést krátký 3 minutový HRV test. ♥

Isabel

Na závěr mi dovolte představit svou Isabel, která mi na sezeních pomáhá k harmonizaci nejen okolního prostoru. Socha je z dílny sochaře Petra Schela, který ji utvářel již se záměrem „Harmonie Přírody“. 

Pozvání

Kdo se má se mnou setkat, kdo se necítí dobře v současném vibračním chvění, ten mě s lehkostí vyhledá. A já se na vás moc těším v prostředí rodinného domu se zahradou.

S láskou a pokorou

Hana Fabijenna Strnadová

Studium, školení, vlastní prožité zkušenosti, zájmy

  • Roční dálkové studium psychologie;
  • Soubor školení a praxe HRV a systém Heart Math pro odborníky a specialisty, jsem členem Heart Math Institutu
  • Školení a praxe v měření fyziologického stresu Firstbeat na HRV-Clinic.eu;
  • Soukromá praxe s uzemňujícími produkty Earthing;
  • Vlastní prožité zkušenosti přechodu, nová poznání v prožitku moudrosti těla, probuzení Lemurijských kódů, probuzení vnitřního delfína, splynutí s energií mého jména původu ve které probíhají i mé terapie Světla, objevování dalších darů a schopností..
  • S radostí se na svých pravidelných procházkách propojuji s přírodou.

Nic není náhoda, věci dobré či zlé, správné nebo špatné, nejradostnější chvíle v životě či nejstrašnější lidská utrpení. 

Mějte otevřené srdce k řešení problému. 

 Můžete si vybrat z mé nabídky služeb i produktů.

Objednávky prosím formou emailů. Telefonicky vzhledem k povaze sezení s klienty jsou pro mě nevhodné.