Otázky o uzemnění

 

Co je a není uzemnění?

Uzemnění je pradávná skutečnost, život v kontaktu s povrchovým nábojem země. Naše elektrické kořeny, naše nahé vodivé tělo spojené dotykem se zemským povrchem. V přírodě je nám blízký bosonohý kontakt v době dovolených, odpočinku. V interiéru méně známý kontakt na vodivých produktech určených pro domov a kancelář.

Uzemnění není vystavení těla elektrickému proudu, v domácím a pracovním prostředí užití produktů je zcela a samozřejmě bezpečné!!

Co nám spojení se Zemí přináší?

Navrací nám přirozený zdroj energie, který nám po léta chyběl. Pomáhá předcházet i ulevovat zdravotním potížím. Působí zejména u chronických zánětů v těle, ale i běžných symptomů. Spojení s Matkou Zemí je vlastně takový restart fyziologické základny těla, aby obnovovalo a regenerovalo samo sebe

Cítím něco při uzemnění?

Ano i ne, citlivější jedinci mohou zpočátku cítit lehké mravenčení v dolních končetinách, zklidnění. Je to v důsledku zlepšeného prokrvování. Pocity obvykle v dalších dnech vymizí.

Jak se energie přenáší? – velmi zjednodušený pohled

Přírodní frekvence Země jsou energetické vlny vyvolané pohybem subatomárních částic zvaných volné elektrony. Ty dávají zemskému povrchu jeho přirozený záporný náboj. V 19. století vědci poprvé změřili a popsali jemné zemní proudy Země. Současná věda hovoří o „telurických proudech“ jako součást většího systému zvaného globální elektrický obvod, který zahrnuje mraky a celou atmosféru.

Zásobárna energie je neustále doplňována volnými elektrony prostřednictvím blesků kolem celé planety. Existují ještě další typy energií a energetických polí na zemském povrchu, kolem něj i pod ním…lidé se od dávných věků řídili zcela přirozeně cykly a rytmy Země. Matka Země byla pro ně posvátná. Vědomosti energetického léčivého spojení se zemí se předávaly po generace.

Jako „antény“ do sebe čerpáme přírodní sílu čchi nebo životní sílu pránu při chůzi naboso, cvičením venku v trávě, např. při józe, tai-chi a čchi –kungu.

Holá kůže lidského těla se při styku se zemským povrchem okamžitě vyrovnává na elektrický potenciál Země. Dochází k velmi pomalému, ale významnému prvotnímu toku elektronů do těla. Na rozdíl od elektroinstalace, která využívá pro vodivost elektřiny měď, lidské tělo přenáší elektrony i bez drátů.

Z výzkumů uzemnění se nabízejí různé cesty, jak elektrony vstupují do těla. Např. cestou meridiánů, potními žlázami, krevním oběhem, volnými nervovými zakončeními v pokožce. Lidské tělo je přirozeným vodičem proudící zemské energie.

Co vytváří elektrický proud a jak rychle plynou elektrony do těla?

Příkladem nám může být 9V baterie. Na krátký měděný drátek připojíme rezistor a konce připojíme ke kladnému a zápornému pólu baterie. Pohyblivou entitou jsou elektrony. Jejich pohyb od záporného pólu ke kladnému reguluje rezistor. Bez něj by elektrony vyrazily najednou ke kladnému pólu a drátek by roztavily.

Jste-li uzemněni, jste takový „měděný drátek a rezistor v jednom“. Země se záporným nábojem, ovzduší s kladým iontem. Kladné ionty, které se k vám dostanou z ovzduší, se rychlostí světla neutralizují. Velmi rychle se vyruší účinky i nízkofrekvenčních elektromagnetických polí (EMP). Nízká rychlost toku elektronů se potvrdila u pozorování zahájení léčivé reakce, která nastupuje 20 – 30 minut po uzemnění. Další informace o vědeckých základech uzemnění najdete na webu Earthing Institutu.

Využívejte své vodivé tělo naplno pro svou ochranu a zdraví.

Proč se mám uzemňovat?

Zdravý životní styl je z mého pohledu, jednou z odpovědí. Je to pohodlné, nenáročné, příjemné. Navrací vás již jen zlepšeným dýcháním k uvolnění, k představě ke spojení se zemí někde venku, kde právě nemůžete být. Fyziologie uzemněného člověka je účinnější a zdravější. Pečujete o sebe samé. Jste aktivní na proměně svého zdraví v dlouhověký plnohodnotný život. 
Vzájemné obdarování podpory a síly v následujících letech je mou další odpovědí, proč bychom se vědomě měli uzemňovat.:-). Dobrou zprávou je, že uzemnění se stává naší každodenní povinností v duchovním vývoji spolu s planetou, více najdete brzy na mých stránkách☺.

Jak se zapojit, co je a není vodivé?

V přírodě bosonohou chůzí, na zahradě třeba jen sezením na lavičce s bosýma nohama v trávě. Když je tráva vlhká a mokrá, vodivost se zvyšuje. Když dodržujete pravidelný pitný režim, vaše tělo je také lépe vodivé. Vůbec nejlepší účinek propojení se zemí je při brouzdání či plavání v moři. Slaná voda, plná minerálů až několikasetnásobně převyšuje vodivost sladké vody.

Je beton vodivý? Snad, závisí to na úrovni vlhkosti prostupující betonem až do země. Beton vybavený izolací proti vlhkosti, nebo s nátěrem bude mít malou nebo žádnou vodivost.

Asfalt z petrochemikálií je nevodivý, dřevěný či vinylový povrch je také nevodivý.

Stromy a živé rostliny jsou vlastně uzemněné organismy. rezonují vlastní energií a mají svůj deštníkový efekt.

Pokud je vám kontakt bosé nohy se zemí zatím nepraktický, nebo nemožný z různých důvodů, doporučuji vodivé produkty pro domácí zapojení  – uzemněné podložky, prostěradla, deky, jsou díky husté vrstvě uhlíkových částic nebo stříbrných vláken při zapojení vodivé. Při kontaktu holé kůže s produkty dochází k léčebnému propojení se Zemí, zvláště pak v době spánku je doba uzemnění smysluplná a účinná. Prášky na spaní tak mnohdy nejsou již potřeba. Výrobky jsou připojeny kabelem k zemnící tyči zapíchnuté přímo do země, anebo připojeny k uzemněné elektrické zásuvce. Opakuji „neběží“ na elektřinu, jen dochází k rychlému vyrovnání vašeho těla na elektrický potenciál Země.

Užívání léků a uzemnění

Mírná rozbolavělost v prvních dnech uzemňování souvisí s odpovědí organismu při uvolnění toxinů z těla. Uzemnění nezasahuje do medikace lékaře! Většina lékařů asi o uzemnění neslyšela, neví, proto doporučuji si s ním o tom promluvit. Lékař může buď odmítnout a nebo v tom lepším případě, ve vašem dobrém zájmu se dohodnete na společném sledování účinku léků spolu s uzemněním. Může se stát, že vám lékař sám upraví dávku léku při pravidelné lékařské prohlídce. A to z léčebného účinku vašeho uzemnování.

Pozor na léky na ředění krve. Se souhlasem lékaře můžete začít s uzemňováním pozvolna. K blahodárným účinkům uzemnění totiž patří právě přirozené ředění krve.

K dalším pozitivním účinkům dochází u léků na kontrolu hladiny krevního cukru, u léků na štítnou žlázu, u protizánětlivých léků. Pokud berete více léků najednou, je situace složitější, může dojít k různým interakcím, jak na sebe jednotlivé léky vzájemně působí.

Fyziologické účinky uzemnění lidského těla se dokumentují teprve v nedávné době. Můžete doporučit svému lékaři odkaz na oficiální informační webovou stránku uzemnění, kde jsou poznatky, studie, články z celého světa www.earthinginstitute.net. Pokud vás bude chtít vůbec vyslechnout, jsme všichni na dobré cestě k navázání spojení s planetou Zemí, se svým přirozeným elektrickým stavem, stavem dobrého zdraví.

Všichni jsme součástí přetíženého zdravotnického systému, lidé žijí déle, ale kvalita zdraví pokulhává. Uzemnění otevírá novou cestu poznání.

Proč je důležité dlouhodobé spojení se Zemí? Příklady ze studií i ohlasy mnoha uživatelů dokládají postupné snížení až vymizení blahodárného účinku uzemnění. Odpojeni – jako když zhasnete žárovku, zapojeni – jako když ji rozsvítíte, léčivá energie plyne a prosvětluje každou vaši buňku. Ať jste se Zemí spojeni venku nebo doma, zůstaňte tak raději napořád! Toto je jeden ze způsobů uzemňování fyzického těla, další možné nádherné propojení, uzemnění se současnými vibracemi planety  je vhodné praktikovat mnoha způsoby.

Přeji všem blahodárné uzemňování každý den,

s láskou Hana Fabijenna

♥ Články z mého blogu lze kopírovat a sdílet bez úprav, s uvedením jména autora - Hana Fabijenna Strnadová a odkazem na stránky www.sezemispojeni.cz, děkuji.♥