PS soucitná láska

Soucit mění tebe i Zemi

Soucitná láska je cítění, zážitek celého těla, v prvé linii zvědomění si toku energie přicházejícího z božského pramene, jako součást univerzální lásky, proud vyrovnané spojitosti trojjediného, on-ona-ono v jednom milujícím pohlazení na duši a těle. Soucit, ten boží cit, si dovol ponejprv přijímat k sobě.

„S pokorou a úctou k životu, soucítím sám se sebou, s tím, jaký jsem právě teď, v téhle tiché chvíli naslouchání.“

V srdeční krajině přijímáš a pocitově vnímáš její lehký proud, je to přenos ke všem buňkám tvého těla. Dar příjímání soucitu k sobě samému ti více srdce otevírá, doba v teď nás učí více cítit, cítit se lépe. Tak s odvahou vnímáš více projevů lásky pro své blahodárné zklidnění. Ano, právě v tomto nastavení těla můžeš být tím posilujícím vysílačem soucitné lásky i pro druhé! Energie soucitné lásky je tak jemná a přitom tak mocná ku pomoci druhým lidským bytostem v jejich náhlých, nečekaných zármutcích, ztrátách milovaných přátel, blízkých osob, v situacích nových změn ve všech oblastech života. Vlna soucitné lásky překonává vzdálenosti, nachází si jeden i více bodů pro spojení, bez manipulace, vše probíhá v nelineární říši, v té oku neviděné, však pocitové vnímané v poli těla.

Je to jiný energetický vzorec v těle, než projevená lítost a zármutek. Projevená lítost energeticky v těle jen situaci umocňuje, vibračně ji udržuje déle v napjatosti a bolesti, více v útrpnosti. Učíme se tomuto zásadnímu rozdílu dlouho, slova „já tě tak lituji“ ap. je potřebné postupně vymazávat z paměti, vytrhávat se svými kořeny, jako nepotřebné. Lítost vše prohlubuje a udržuje déle ve smutnosti, někdy i dlouhá léta...

Soucit dokáže zázraky, reakce těla na buněčné úrovni spouští i podpůrné uzdravovací mechanismy, poměrně brzy přichází i fáze zklidnění a smíření s danou situací, nic neprobíhá a nic se neděje náhodou, vše má svůj plán a řád, který je nad rámec běžného chápání.

 Když nahlas říkáš „soucítím sám se sebou, posílám soucitnou lásku tam a tam, tomu a tomu,“ buňky tě slyší a jednají, je to pro ně velmi povzbuzující impuls ke konání. Vytváří se tak nové uspořádání v těle, navrací se harmonie. Se soucitnou láskou můžeš denně konat zázraky, zhmotňovat zcela nové podmínky k životu pro sebe, pro druhé lidské bytosti, pro Matku Zemi samotnou.

 Ve velké míře je v soucitu přítomná i přejícnost hojnosti ve všem, v lásce, radosti a bezpečí.

 

 

,,Soucítím s tebou, drahá lidská bytosti, pokud právě smutek, bol, stavy v útrpnosti prožíváš."              

Hana Fabijenna

AN´THEAA

An´Theaa je krystal hlubokého spojení, velké lidské rodiny, spojení veškeré živé energie, krystal, který ti dá pocítit, že každá živá bytost nese v sobě božské světlo a je vyjádřením božského zdroje. Strach a obavy se rozplývají, když přijmeš An´Theaa pro sebe a necháš ji působit ve své duši.

 

V každé lidské bytosti je síla jedinečnosti, tvořivosti, citu pro krásu a touhy po spojení. Matka Země ti neúnavně otevírá svoji náruč, stačí vše jen začít cítit...

Uzavřeme mír s každou životní situací bez ohledu na to, jak se jeví navenek, rozkódujme, porozumějme všem signálům a projevům své duše. Dosáhneme vytouženého, potřebného míru a klidu v nitru svém, nalezená rovnováha počíná léčit duševní jádro.
Frekvence ❤️ a duševního jádra je most ke komunikací s duší. Vím, že nic nevím, bránu ti otevírá k poznání.

Hana Fabijenna