Láska Ježíše

Vnímat své tělo jako živoucí inteligenci, jako pole vědomí, se kterým je duše důvěrně spojena.
Osvobození od času

Osvoboďte se od času bytím v přítomném okamžiku. Problémem mnoha lidí je ztráta prožitku přítomného okamžiku, toho bytí v TADY a TEĎ. Ztráta vnitřního klidu vás nutí dělat si problémy ze situací, událostí, životních zkušeností, rolí, které nevědomky hrajete.