PS soucitná láska

Soucit a chovná zvířata

Soucit projevujeme i tam, kde na první dobrou nemusí se zdát, že je potřeba.

Všechna žívá zvířata potřebují naší laskavou všímavost, ano i ta, která ještě stále sytí nenasytné.

Pouštím svoji všímavost všem těm živým tvorům v klecích, uměle tvořenému životu za zdmi, ploty vycházkových cílů mnoha lidí.

Čím můžeš právě ty, zmírnit utrpení chovných zvířat, i když jsou možná stále na tvém každodenním jídelníčku, je poděkování za to, že pro tebe vyrostla, aby tě nasytila. Na své úrovni vědomí všechna chovná zvířata CÍTÍ smrt, přicházejí sem s tím, že tady zemřou, je to jejich veliká pokora a přispění celku, vývoji zde na Zemi.

Posílat soucit i jim, do všech míst, kde za všelijakých podmínek vyrůstají, je tolik potřeba, je to přechodový můstek odlehčení pro jejich krátký život na Zemi. Je to cesta každé lidské bytosti se s tím ve svém životě popasovat, ne tlakem, či proto, že je to nutně duchovní, to přijde spontánně s vývojem hlubinného nitra jednotlivce.

Nový proud otevřeného srdce konání, vzkvétající vědomí, probuzené duše přispívají k novým impulsům pro výživu těla každého z nás.

Jsme děti Matky Země, ona ví, co má dělat. Na nás je jí poskytnout, otevřít ten laskavý prostor tím, že jí navrátíme její samozřejmý cit pracovat pro sebe samu, pro celou planetu, právě ve zviřecí říši budou moci v lehkosti odejit druhy, kterým už prostě narůstající vibrace nebudou vyhovovat, lépe v tichu přírody vnímejme, že i zde probihá vývoj...

Hana Fabijenna