Vděčné srdce

Srdce je velmi citlivé na vděčnost, na každý projev náklonnosti, ať je to láska k lidské bytosti, zvířeti, nebo jen pomyšlení na vlídný svět.

Mnoha lidem stačí vybavit si obličej milovaného dítěte, nebo domácího mazlíčka. Jiní si představí pokojnou přírodu, která jim dodá pocit vnitřního míru a vděčnosti. Další si vzpomenou na štěstí prožívané při nějaké sportovní aktivitě, například při jízdě na kole, po vítězně odehraném zápase v tenise.

Dýchání skrze srdce, spolu s takovou upřímnou vděčnou pozorností, vás harmonizuje.
NENÍ TO PŘÍMÁ MEDITACE ANI RELAXACE.

Koherence vs Relaxace

Stejně jako v józe, meditaci a všech relaxačních metodách, spočívá první etapa cvičení v obrácení pozornosti do vlastního nitra.

Další etapy jsou součástí tréninku koherence a odlišují se již od zmíněných metod. Nejenže existují základní fyziologické rozdíly mezi relaxací a koherencí, ale psychologické vlastnosti těchto stavů jsou také zcela odlišné.

  • ➤ Relaxace je nízkoenergetický stav, v němž člověk spočívá jak v těle, tak v mysli, obvykle odpojen od kognitivních a emočních procesů.
  • ➤ Naproti tomu koherence obecně zahrnuje aktivní zapojení pozitivních emocí. Psychologicky, koherence se projevuje jako klidný, vyvážený, avšak energický a citlivý stav, který napomáhá každodennímu fungování a interakci, včetně výkonu úkolů vyžadujících psychickou ostrost, zaměření, řešení problémů a rozhodování, stejně jako fyzickou aktivitu a koordinaci.

Tuto metodu vyvinuli a ověřili v kalifornském HearthMath Institute, centru, které se věnuje zkoumání a aplikaci srdeční koherence.

Zklidněním dechu zklidníte často i horoucí mysl.

Koherencí ladíte komunikaci mezi srdcem a emočním mozkem.

Srdce je středobod našeho bytí, může zůstávat osamělé, pokud jsme příliš soustředění v hlavě a necháme se vést pouze rozumem. V opačném případě objevení inteligence srdce je tou vítanou směrovkou na cestě životem pro nás i pro okolní svět.

S láskou a vděčností Hanka Fabijenna