Jak na nás působí magnetické pole Země

INICIATIVA GLOBÁLNÍ KOHERENCE (GCI) je mezinárodní úsilí, které se snaží pomoci aktivovat srdce lidstva a podporovat mír, harmonii a posun v globálním vědomí. GCI provádí průkopnický výzkum týkající se propojení mezi lidstvem a magnetickým polem Země a energetických systémů.

Studie ukazují překvapivé vztahy mezi zdravím a chováním lidí a sluneční a geomagnetickou aktivitou. Nálezy GCI podporují hypotézu, že magnetické pole Země nese důležité biologické informace spojující vše živé. GCI chce pomoci lidem uvědomit si vzájemné vztahy těchto sil a že zvýšení koherentního stavu srdce povede k intuitivnímu řešení globálních výzev, proměny našeho světa a vědomí.

Představa, že Země, Slunce a ostatní planetární tělesa ovlivňují lidské zdraví a chování ve větším měřítku, sociálních nepokojů a významných globálních událostí, byla diskutována mezi vědci po celá desetiletí. Globální výzkum koherence používá multidisciplinární přístup, který zahrnuje průzkumy z geologie a astrofyziky, stejně jako rozsáhlé údaje ze studií na lidech a zvířatech, které jsou ve vzájemném vztahu k sociálním a globálním událostem. GCI svým monitorovacím systémem (GCMS) sbírá různá data, informace o magnetickém poli Země a jeho vlivu na lidské emoce a chování.

Přehled senzorových míst v celosvětové síti GCM z r. 2015 obrázek níže.

Tyto GCM senzory průběžně sledují rezonanční frekvence v magnetickém poli Země. Sledují změny v geomagnetické aktivitě způsobené

  • sluneční bouří,
  • změny v solární rychlosti větru,
  • narušení Schumannovy rezonance (SR)
  • a případné významné světové události, které mají silnou emocionální složku.

Vědecká komunita si začíná uvědomovat a chápat na hlubší úrovni, jak jsme všichni propojeni a ovlivněni magnetickými poli generovanými Sluncem a Zemí. Každá buňka v našem těle se koupe ve vnějším i vnitřním prostředí kolísavé neviditelné magnetické síly. Rostoucí GCI komunita s více než 47.000 velvyslanci z celého světa trvale podporuje snahu přinést větší klid a harmonii na Zemi.

S láskou Hanka Fabijenna

Zdroj HearthMath Institut, OBRÁZKY HMI.