Důvěra v lásku

Vše dobře dopadne

Spontánní projev těla vedený laskavým vědomím sbližuje partnery v intimních chvílích života.

Touha a vášeň těla v jeho nevinnosti jsou projevy Božského proudu lásky ve hmotě. Posvátnost sexuálního vzrušení, uvolňující tanec mužské a ženské energie sbližuje duše. Duše si přeje projevit, spojit se s opačným pohlavím skrze hmotu a naplnit tak jeden z vesmírných zákonů, zákonu pohlaví. Je to ten nejčistší projev lásky, který je lidským bytostem na Zemi umožněn. Obroda stávajících i budoucích vztahů v souladu s novým vývojem na planetě, která vibračně stoupá vzhůru, je darem pro nás všechny, krůček po krůčku pročišťování možných blokád v emocionálním či mentálním těle z dob časů tisíce let vzdálených, si dovolme přijímat se soucitným projevem k sobě samým. Mějme trpělivost ve svých vztazích, pokud se svobodně rozhodneme jít cestou svého srdce, své duše v těle. Platí to i pro vztahy mezi muži nebo mezi ženami, kde láska duší se projevuje jedinečným způsobem každé lidské bytosti. Tato rozmanitost vztahů má také své plody pro láskyplnou budoucnost života na planetě Zemi.

Záleží tolik na citlivé, nové komunikaci mezi partnery, navrátit svému nevinnému tělu jeho povznášející cit, hravost dětí co zkoumají se navzájem tak, jako by to bylo právě poprvé, zas a zase poprvé, kdy přeskočila jiskra blaženosti zamilování.

Důvěra v lásku

Ten cit v srdeční krajině své místo má, tady se projevuje jeho ohnivý šíp věčné zamilovanosti, když hledíš duši do očí a v těle ti vše zvoní volností a lehkostí. Věříš v tu chvíli, že nic a nikdo nemůže ten prapůvodní posvátný cit vyrušit.

Počátky citů, možnosti pocítit lásku v těle v období velmi zhutnělé energie duality byly uvolněny v době Avalonu, v období krále Artuše, v době mého milovaného Merlina, mistra čisté magie, zázraků a kouzel…Právě teď máme možnost pocítit i jistou blízkost jeho láskyplné říše, o ano, stále je zde a těší se i se svojí partnerkou z každé naší projevené důvěry v lásku!

Je to otevřená cesta k našemu sblížení, s pokorou těšení se na otevření jeho proudu skutečnosti, kde partnerská láska čistotou žije a vzkvétá..

Pokud právě nejste v partnerském vztahu, povyskočte si radostí, máte milou příležitost mužskou a ženskou energii ve svém těle probudit v milostný tanec, i vy můžete ohnivý šíp věčné zamilovanosti pocítit, živit si ho laskavými myšlenkami s důvěrou v lásku, s vděčností svému tlukoucímu srdci. V každém věku je možné se naladit na hřejivý šíp věčné zamilovanosti, svou upřímnou vědomou pozorností oblasti srdce, být sám sobě nablízku a věřit, že vše dobře dopadne.

Všechno dobře dopadne

Když láskou se necháš vést
Na křídlech andělských
Kapky deště třpytí se
Po každé přeháňce slunko vysvitne
A ty nabereš nový směr
Ptáci se neptají, co bude dál
Svým zpěvem tvé nitro konejší
Vše dobře dopadne
Tak si věř
Když lásku necháš kvést
Právě teď

Přeji nám všem zamilované dny, s chutí žít a radovat se i z maličkostí na naší nádherné planetě lásky.

Hana Fabijenna

♥ Články z mého blogu lze kopírovat a sdílet bez úprav, s uvedením jména autora - Hana Fabijenna Strnadová a odkazem na stránky www.sezemispojeni.cz, děkuji.♥