Věčná zamilovanost

MILUJI TĚ

Jsou slova, která se dotýkají všeho a všech, slova, která vyrovnávají tělo do harmonie i slova, která tělo uvádí v chaos a disharmonii. Buďme pozorní ke svým slovům, vyřčeným i nevyřčeným nahlas, vše je zaznamenáváno v našem osobním prostoru prolínajícím se i s polem ostatních lidí.

Miluji tě, pouhá slova pokud jsme v očekávání, žádosti ega slyšet vyznání, většinou v partnerském vztahu. Pokud jsme na tuto vlnu naladěni, může nás spláchnout do přílišného opakování, abychom si druhé podrželi blízko sebe, nebo nám slova chybí z důvodu osamělosti ve vztahu. Co mají společného tyto vlny jsou vnitřní nevyrovnanosti se sebou samými, pocity strachu z opuštění, odmítnutí či nevíru ve svoji vnitřní sílu lásky. V období počátku vztahu je vše tak snadné, v opojení zamilovanosti se vše děje spontánně. Srdce přetéká vroucí láskou, mozek šílí, co se to s námi děje :-). Miluji tě plyne bez zábran, stavidla stojatých pravidel co je správné proráží proud příjemných pocitů. Že nemá dlouhé trvání, že to tak je vlastně v pořádku jsou opět naše vnitřní nastavené prográmky. Utíkáme sami před sebou, vně hledáme možné rozptýlení, ten pocit zamilovanosti a vášně nám schází a tak začneme podvádět sebe i druhé.

Mít svědomí v bezvědomí je lehké
V opojení milenců
Co ztrácí půdu pod nohama
A netuší, jak vše skončí
V zapomnění

Proč není důležité chtít po někom slyšet, MILUJI TĚ? Srdce odhalí tu nádhernou energii čisté lásky, bez chuti ovládat a touhy vlastnit. Pocity na místo slov prozradí příval lásky.

Zamilovanost je věčná

Když se v tichém koutku přírody naladíme na sebe, na svůj volně proudící dech, ve kterém koupeme své srdce zamilovanou vzpomínkou na energii slov naší první lásky, nebo na blízký pocit lásky při narození dítěte, když jsme poprvé pohlédli do jeho očí, začnou se nám otevírat jiné pohledy, které v této energii tiše vyplavou ven. Jako gejzírky otevřenosti naší duše. Skrze srdce vnímáme svou touhu porozumět sobě, pocítit zraněné srdce, nebo naopak srdce v ledu zakryté. Mějme k sobě úctu a tichou trpělivost. Každá taková niterná chvíle se sebou napomáhá k vnitřnímu léčení a později i k pocítění neskonalé úlevy a ochrany. Je to pocit návratu Domů, kde to tak všichni moc dobře známe.

Je to počátek naší proměny zde na Zemi a věřte, že ta milující slova k vám s lehkostí připlují. Spirituální cestou můžete pátrat odkud z mého nitra, projev mé duše, útěcha mých průvodců, světelných bytostí, kosmických rodičů…ve výsledku je to stejné, ten tichý hlásek uvnitř sebe uslyšet a nechat se jím posílen vést k víře v lepší Teď. Tím tvoříme pro své děti silnější pole vnímání lásky a pro sebe lehčí motýlí budoucnost v pozemském těle.

Hanka Fabijenna

♥ Články z mého blogu lze kopírovat a sdílet bez úprav, s uvedením jména autora - Hana Fabijenna Strnadová a odkazem na stránky www.sezemispojeni.cz, děkuji.♥