Dech lásky

Úsměv a radost plodí lásku.

Láska je v dávání bez očekávání.

V Lásce sebe i druhé neponižujeme a nikoho nesoudíme.

Láska už jen svou přítomností koná, nemá potřebu manipulace ostatních.

Láska je v tobě, v probuzeném vědomí ti dává sílu pocítit, že nejsi nikdy sám.

V partnerství spolu nebo bez sebe, láska stále je, nikdy nezmizí, jen její energie je jiná.

Lásku pláč doprovází do chrámu těla, kde promění se v radostné uvolnění, chvění, to buňky v těle ti šeptají, že přichází nová síla.

Láska je tou nejčistší a nejsilnější energií ve vesmíru, hřeje a dává ti sílu zde na Zemi.

 

ACH TY LÁSKY POZEMSKÉ

V krátkém opojení, srdce v kámen se mění
Jen bolest ve vězení
Ach ty lásky pozemské
Sundejte už masky své
Bez lží a přetvářek
Pohleďte si do očí
A nechte dýchat duši svou
Láskou vesmírnou
Srdce zapálená paprskem slunce
Plamínky dál rozdmýchává každý v sobě
Slyšíš?
Tlukot srdcí
V harmonii Země

Tlukot srdcí v harmonii s Lady Gaiou pomáhá vyrovnávat naše těla do stavu přítomného okamžiku žití lásky. Nechejme proudit její vibrace svým tělem pro dokonalé uzemnění, pro náš zdravý posun.

Více než kdy jindy probouzí se v tělech části neviděné, to duše se ozývá pro svobodu v těle, pro vaše vykoupení, osvobození se od traumat, utrpení z let i životů dávno minulých. Volání o pochopení, přijetí, poděkování a propuštění zkušeností, které vám v letu brání jen bolestným třepotáním křídel.  Pocity viny, nevědomé či vědomé ublížení sobě, druhým, ale i matce Gaie svými činy, nehodnosti svého bytí svobodně se projevit ve své síle lásky, již vás nemusí tížit. Řekněte své NE, stop svým akášickým záznamům minulosti, které vás omezují žít radostně a s láskou. Ani nemusíte vědět hrůzy prožité z minulých životů a přesto tělo energeticky blokují proudu volnosti a lehkosti prožitků v lásce. Děje se to samospádem, že se s narůstajícím vědomím lidí na planetě tyto záznamy uvolńují, u každého svým jedinečným způsobem projevu, prožitku. Avšak v nové energii již není potřeba se v tom stále pitvat, rozebírat to, proč se to stalo, co sem kdy komu provedl, kdo mě ponížil, pracovat s tím do podrobností, jsou to praktiky staré energie, TĚLO UŽ JE Z UTRPENÍ A PROŽITKŮ NEGATIVNÍCH VĚCÍ V DUALITĚ UNAVENÉ. Pokud mu nepomůžete svým laskavým vědomím, čistým záměrem, může se zamotat v projevu bolestí, depresí, vážného onemocnění.

Dechem svým probouzejme, vyživujme v srdci ukrytý plamínek lásky, ten svatý grál v nás …

Každodenní vědomou prací na sobě dech lásky sílí. Žádejme si pro sebe jen to nejlepší ze svých záznamů minulosti, ty nejradostnější prožité chvíle ve zdravém těle. Ano už je to možné v tomto životě posunout se dál, nově. To je ta naše svobodná volba, začít se probouzet a rozšiřovat své vědomí, či nikoliv. Vědomí Gaii všechna naše rozhodnutí v otevřenosti srdce snímá a ukládá s větší mírou a váhou vlivu na naši budoucnost.

Věřím v laskavou budoucnost.

Láska zraňující srdce bude méně vnímána, nebude co a komu odpouštět, takovou moc a sílu má Láska v dokonalé harmonii pozemského a nebeského JÁ.

Hanka Fabijenna

♥ Články z mého blogu lze kopírovat a sdílet bez úprav, s uvedením jména autora - Hana Fabijenna Strnadová a odkazem na stránky www.sezemispojeni.cz, děkuji.♥