Nedovolte davu, aby svíralo vaši duši

Duše uvězněná v kazajce zapomnění, v místě neustále se opakujících nepokojů, jakoby vše stále nemělo řešení, jen boj a nenávist…Proč tomu tak je, vývoj sám nám časem napoví. V Teď sami máte možnost uvnitř sebe nalézat odpovědi na krutost, umírání v boji o moc. Historická síla moci, vzhlížení davu k autoritám, ovládání či manipulace s lidským tělem, nevědomí, silná karma, to vše v nové energii prochází svým jasněji viditelným průběhem. ,,Temnota“ se své moci nepustí lehko, však svůj konec cítí a je to zvláštní, ona ví, že to tak má být. Konec nepokojů, únava ze všech dokola se opakujících situací začne přinášet své plody do naší tvořené rajské zahrady. Nikoho nelze vytěsnit, nikdo nad nikým nevyhrává, jsme tady na Zemi, abychom vše pochopili a přijali tak, jak je.

Ve vyrovnávání ENERGIÍ v sobě se vzrůstající vibrací planety se tak bude dít již stále…

Nesuďte, nehodnoťte tyto tragické situace, nepřidávejte jim DLOUHO svou pozornost, která nepřipravené může zasáhnout nízkou energií strachu, obav. NIC NENÍ TAKOVÉ, JAK SE NA PRVNÍ POHLED MŮŽE JEVIT.

Namísto toho vše vítejte s poklidem, je to dar pro vaše sebeléčení, pro chopení se vaší vnitřní síly, lásky v srdci, která jen svou přítomností transformuje. Ne silou odporu, pouze soucitným projevem lásky lze ulevit těmto místům tragédií, výkřikům nenávisti, hrozeb smrtí. Není již cesty zpět, takové bylo naše celoplanetární rozhodnutí jít vpřed v souladu se zvyšováním vibrací lásky, v projevení se jiných zkušeností, již dospělých jedinců.

Jste jedineční, jste zářící andělé v pozemském těle, kteří nesou v sobě mnohé nepoznané.

Odpouštějte místům nepokojů, všemu a všem, je to neviditelná síla proměny, kterou silně vnímají děti v těchto oblastech, děti a matky budou mezi prvními posly míru. Ochota vyjednávat z pozic rovných partnerů, ze srdcí návrhů řešení pro mír, který je pouze odrazovým můstkem našeho vývoje zde na Zemi.

V davu předáváte svou moc autoritě, která se veze mnohdy jinam, než vám přednáší.

Strkáním hlavy do písku, dělání, jako, že nic se neděje, jste v davu bezmoci. Neutrální postoj není to samé, je to vědomé nazírání na běh událostí, svým způsobem vyrovnávající ,,bitevní pole“.

Postupně chápat dění ve světě (Vesmíru), mezi lidmi ve společnosti, ve vládách je možné cestou vnitřní transformace, té odvahy nahlédnout do svého nitra. Cestou návratu ke svému vnitřnímu všeobjímajícímu zdroji, s pokorou a úctou k životu, přírodě, místu, kde žijeme, k rozletu své radosti v tvoření lásky na Zemi.

Se svojí duší přinášejme Domov na Zemi. Lásku, ve které jsme se koupali v klidu a pocitu bezpečí kdysi dávno, na počátku všeho.

S láskou Hanka Fabijenna