Partnerský vztah v nové době

Duše spílá po spojení
Ach, kde si můj milý
Obejmout bych tě chtěla
V náruči tvé usínat
Probouzet se s tebou
Plná vášně milování
Jít dál životem
V propojení omamném
Dýchat s tebou
I když tu nejsi, vím, že někde jsi
A myslíš na mě

                                                                                                                                                                                     Hanka

Láska, kdo by si ji nepřál.

Každá bytost někdy zatouží po spojení se svou spřízněnou částí, prožít sílu omamné lásky, zvýšit své vibrace. A tak hledá a hledá a kdo hledá VNĚ, tak také najde. Potká se však se svou nedokonalou částí, se kterou si po prvním záblesku chemie pouze prožije život svých vnitřních nezpracovaných, skrytých nastavení.

Co s tím vším hledáním a sněním toho pravého partnera pro život?

Zastavte se a podívejte se na sebe do zrcadla, hm jaký to pohled je, jaký pocit máte ze sebe? Kdy jste se jenom tak pro sebe zasmáli, s láskou na sebe v odrazu zrcadla mrkli? Kdy jste si v tichu s láskou promluvili s každým zákoutím svého těla? Jak milujete své nahé tělo, pokud je nemocné, jak s ním komunikujete? Jak zvládáte emocionální vyrovnanost, jak vítáte emoce ve svém životě? Věříte ve svou moc, sílu své myšlenky?

Tady začíná sebe- tvoření , uvnitř vašeho těla vytváříte láskyplné spojení se Vším co je. Tam, kde proudí láska v těle, vylévá se i k ostatním. Snadněji se potkáte a nebude to náhoda, s partnerem, který je už také na vyšším vibračním základu Lásky. Ve vztahu už vás neomezuje minulost či bloky, filtry příjmu a projevu lásky vás obou partnerů jsou svobodné. Partnerské duše pro život mají zelenou. V čistotě vibrací neprocházíte zkouškami a utrpeními, je to v nové energii dar z nebes, aby takovou lásku mohlo zažívat více bytostí, pokud se pro to rozhodnou.

Místo snění, nejprve sebe-tvoření.

Doba věnovaná budování vztahu se sebou samým se vám mnohonásobně navrátí v prožívání vztahu s partnerem.

Ta prapůvodní, přežívající chemie trvající pár chvil nebo let, se mění na pocit neustálé zamilovanosti. Je v ní velký náboj a nadšení pro vše nové. Partnerský Vztah nové doby staví na základech hlubokého vnitřního vyladění s projevem důvěry spolu-tvoření nebe v sobě i na Zemi. Žena ctí a váží si muže pro jeho odvahu a pravdu v sobě, je mu nekončící inspirací. Muž ctí a váží si ženy pro její moudrost, je jí oporou, vytváří zázemí, kde takovou lásku je radostné žít. Každým jejich okamžikem projevy lásky sílí, jejich společný život má příznivý vliv i na jejich nejbližší okolí. Nic není nemožné, jejich otvírající se vědomí spojuje harmonicky jeden druhého i pro práci, která je radostí pro oba, tvoření nemá ničivý dopad na Zemi, uvědomují si posvátnost početí, už ví, že nové děti přicházejí a moc se na nové vzájemné obohacení celé rodiny těší.

Nízké vibrace přežívajících instinktů, soužití v partnerských povinnostech ze dne na den, bez projevů pravdivých citů, budou pomalu mimo kurz zájmu. Ve jménu lásky trpět, obětovat se, umírat, jsou nízké energie nepochopení pravé podstaty Lásky. Srdce bude odmítat hrát hry lásky pozemské. I za cenu, že se váš současný partnerský vztah rozpadne a vy zůstanete sami. Než si uvědomíte, že nikdy jste nebyli a nebudete sami! Ten čas osamocení je pro vás darem pro vaši vnitřní práci, pro vaši novou budoucnost.

Je to nádherné. Oslavujme novou dobu, že jsme tady, ne náhodou v takovém pohlaví, které má moc se projevit ve své nejlaskavější podobě, v jaké dříve nemohlo. Vědomí se otvírá, spolu s ním je možné odložení karmy, pokud si to dovolíte, jste na nové vlně.

S chutí a nadšením vplujte do vod poznání lásky v partnerském vztahu v nové energii.

S láskou Hanka Fabijenna

 

♥ Články z mého blogu lze kopírovat a sdílet bez úprav, s uvedením jména autora - Hana Fabijenna Strnadová a odkazem na stránky www.sezemispojeni.cz, děkuji.♥