Čistota Lásky

Láska kouzelné téma duše, které ji doprovází po celý náš lidský život na planetě Zemi.

V co vše se může proměnit je mnohdy nelehko popsatelná jiskřivá nádhera. Vnímám ji jako rozpínající se osvícení, které nové bytosti již na své vnitřní duchovní cestě poznávají. Cesta k ní je velmi otevřená, přes brány strachu však pro mnohé zpomalena. Čím více toužíte po lásce, tím více dostáváte to, co jste si tak s láskou naplánovali a pak s chutí duality snadno a rychle zapomněli. Ano, ve strachu většinou pozemská láska vzkvétá, brzy odkvétá a pak jen na zemi přežívá. Může stovky podob mít a ti, kdo o ní přednášejí, nemusí ji žít, jako ti kdo lásku posílají, nemusí tak vůbec činit. Možné je opravdu vše, co planeta svobodné volby v hávu duality nabízí, mnohem více však s podporující novou energií z kosmu.

Poznat a prožívat pravdu čisté Lásky.

Vždy jsem věřila v jednoduchost a spontánnost poznání a bytí. Děkuji za vše nové, co ke mně přicházelo.  V pročištěném těle jsem mohla poznávat ten znatelný rozdíl ve vibraci lásky. Čistou lásku od her duality rozpoznáte právě v její vibraci opravdovosti, Skutečnosti. Ona je, ona plyne, ona vyzařuje, bez pohnutek, manipulace, podbízení, touhy někoho vlastnit, předvádět se na přehlídkovém mole. Po lehkém porodu čisté lásky objevujete její kouzlo, její opravdovou sílu uzdravovat, konejšit, harmonizovat, proměňovat, cokoliv je možné úrovní vědomí si vizualizovat a v hlavní míře MILOVAT vše takové, jaké je.

Čistá láska se nedá zneužít. Pouze v neskonalé důvěře se jí můžete oddat, ve svém hlubokém nitru ve smíru vnitřního muže a ženy s narozeným dítětem, s čistou láskou. Obraz mého narozeného dítěte se nesmazatelně vpil do mého vědomí, do každé buňky v mém těle. Jsou to velmi osobní, niterné, intimní prožitky multidimenzionálního těla, spojení vědomí všeho, v pocitu bezpečí, klidu a míru, spolu s vášní něhy. Něha a jemnost napomáhá odlehčení těla, máte pocit chuti létat, vaše srdce skáče radostí, duše s ní, šťastné to shledání tady na Zemi.

Ó a kdo ještě radostí plesá?

Až budete v přírodě, podívejte se kolem i vzhůru na nebesa, zavolejte nahlas ,,Já jsem TADY“, a co vás zaplaví v srdeční krajině, bude odpovědí. Gaia o vás ví.

S láskou Hanka Fabijenna

♥ Články z mého blogu lze kopírovat a sdílet bez úprav, s uvedením jména autora - Hana Fabijenna Strnadová a odkazem na stránky www.sezemispojeni.cz, děkuji.♥