Jablko poznání

Jablko poznání hřála si na srdci
Každým pohledem on jí rozuměl
Beze slov ustáli nápory větru
Ve spojení ohnivém
Propleteni v objetí
Svůj kalich lásky
Dnem i nocí polibky plnili
Ona a on v jedné záři tisíce hvězd
Probouzí další srdce
K čisté lásce

                             

Když dotkne se tě Nebe
Poznáš v té těžké chvíli
Kdy myslíš, že neuneseš už tíhu svou
Nádobu naplněnou bolestí a smutkem
Když dotkne se tě Nebe
Ta nádoba na tisíc kousků rozplyne se
A s ní v prostoru ticha
Rozmělní se tvoje části v nic
V okamžiku zajiskření,
jak oheň vzplanou v tóny míru
Ó, dostanou tě tam
Kam sis vždy přál
K Lásce

Když padá sníh
Čistá chvíle zaplaví
Tělo i duši tvou
Láskou zasněženou
Co trápilo tě
Pošli bílé nadílce
Úsměv ti vykouzlí
A srdíčko poskočí
Radostí nad o d e v z d á n í m
Když padá sníh
Vločky na tvé tváři
Rozpustí se v radostné pousmání
Chvíle procitnutí
Letmý dotek lásky
Nebe

S láskou Hanka Fabijenna