Terapie SVĚTLA


Řešení často přichází, když se v daném problému konečně uvolníte.

Kryon prostřednictvím Lee Carrolla


Kvantové vědomí je vlastně jednoduchý systém možností vnímání reality, vede k poznání, bytí ve stavu bez stavu, v čase bez času, prostoru bez prostoru.

Stephen Wolinsky


Vnímat své tělo jako živoucí inteligenci, jako pole vědomí, se kterým je duše důvěrně spojena.

 

Světelná terapie s lehkostí

Mít radost a užívat si života by mělo zůstat výsadou každého věku. Nepočítejte proto roky, omezte měření času prožitkem přítomného okamžiku. I malinké radosti se počítají na vrub vaší psychické imunity.

Na vytváření si podmínek pro zlepšení kvality života není nikdy pozdě. Radovat se z hloubi srdce je ta nejlepší prevence proti nemocem. Dlouhověkost s hrstkou léků v dlani, v opuštěnosti a strachu co mě ještě čeká, není kvalitní žití pro mnohé.

Co s tím?

Čím více bylo provedeno pokusů dokázat, že naše realita je objektivní, tím více experimenty dokazovaly, že vliv pozorovatele je velmi spjat s výslednou realitou, která je pozorována. Kolem nás je spousta neviditelného, našimi smysly nepochopitelného.

Kvantová fyzika již dokazuje, že nic není hmota. Na počátku všeho je vždy myšlenka, která až následně hmotu tvoří. Z myšlenek, pojmů a hlavně informací se stáváme tvůrci naší reality, života jakého chceme vědomě žít.

Já vím, že už můžeme být zdrávi v harmonii s Přírodou, se Zemí, s Vesmírem, pokud se probudíme a rozpomeneme se, kdo vlastně jsme. Jakou sílu a moudrost v sobě nosíme.

Mozek přijímá miliardy bitů zpráv v jedné vteřině, my jsme schopni rozpoznat a zachytit pouhou nepatrnou část. Neustále k nám informace přicházejí, ale my je nevyužíváme.

Mostem mezi naším myšlením a zdravím je DNA. Naše DNA na to čeká, až k ní začneme směrovat svou pozornost.  Inteligentní tělo a DNA jsou jemně vyladěny, aby „věděly“ co děláme a na co myslíme.

Každá buňka v našem těle slyší, co si myslíme. Máme tedy schopnost hovořit k DNA, ovládat ji, pracovat s ní a stát se její součástí. Ano, máme schopnost být zodpovědní za své tělo i jeho funkce.

 

V kvantovém poli informací uvnitř nás i v tom nekonečném prostoru kolem nás, je vše stále přítomné k našemu použití. Mnohé se otevírá, aniž si to někteří plně uvědomují.Terapií SVĚTLA  s Vaším souhlasem lze pročistit nevyhovující informace, staré programy nastavené v podvědomí a vložit čistým záměrem informaci pro vás nejvhodnější, mnohdy k tomu dochází spontánně v mém propojení s Vámi, vždy v souladu s tím, co je schopné vaše tělo s duší v daném okamžiku přijmout. Mohu Vám pomoci se od strachů, pocitů viny, omezenosti, o s v o b o d i t. Nemusíte chápat spojitosti, terapie i tak Vám bude prospěšná. V jakémkoliv okamžiku svého života máte svobodnou volbu. UDĚLAT KROK vpřed v souladu s novou energií, nebo zůstat ,,stát" ve vibraci staré, nízké energie.

Zaměřte se na to, co si skutečně od srdce přejete, ZASLOUŽÍTE SI být v radosti, lásce, klidu a míru se sebou. Nabízím Vám k terapii i pocit bezpečí a ochrany z mého Zdroje.

 

V kvantových pojmech je myšlenka částicí energie. Když se ztotožňujete s každičkou myšlenkou, jezdíte na emocionálním tobogánu. Až se naučíte více pozorovat, hledat ten prázdný prostor mezi myšlenkami nebo mezi dechy, začnete plout na klidných vodách.

 

Osvobození od času

Osvoboďte se od času bytím v přítomném okamžiku. Problémem mnoha lidí je ztráta prožitku přítomného okamžiku, toho bytí v TADY a TEĎ. Ztráta vnitřního klidu vás nutí dělat si problémy ze situací, událostí, životních zkušeností, rolí, které nevědomky hrajete.

Budeli každá buňka ve vašem těle plná života a budeteli tento život vnímat jako radost z Bytí, osvobozujete se od pojetí času.

Žít plně a dlouho ve svém zdravém těle, vnímat svou vnitřní energii v přítomnosti, otvírá mnohá další poznání. V tom nádherném přátelském Vesmíru v Jednotě a míru.

Průběh světelné terapie

  • Probíhá v úvodu setkání krátkým pohovorem u všech vybraných služeb, vždy s mým jemným přístupem a harmonickém propojení s vaším nitrem.
  • Doba terapie se pohybuje individuálně od 1 - 2 h, další případná péče v terapii na dálku.
  • Všechny mé terapie probíhají v napojení na Zemi pomocí produktů pro domácí použití, jsou b e z b o l e s t n é.
  • Více v celkové nabídce služeb.

Žijeme na planetě Zemi, kde není člověka, který by neměl vědomí.

Zkušeností se světelnou terapií dostanete impuls k osobní proměně. Bude už jen na Vás samotných, kam se dál svobodně vydáte. Každý takový krok vpřed vede k celistvé kráse a harmonii všeho kolem nás. 

Hana Fabijenna