Příklady z praxe

Zobrazení křivek s laskavým svolením jednoho z mých klientů.

Křivka HRV odebraná na začátku sezení u 28. letého muže, s problémy nesoustředění, poruchou spánku, v době evidence na ÚP.

Variabilita srdeční frekvence vzhledem k věku na nízké úrovni, nízký stupeň dosažené koherence v počátku měření, na konci 5 minutového měření dle mých instrukcí dochází k mírnému zvýšení.

Po necelých 2 měsících každodenního tréninku dosahuje již velmi dobrých výsledků. Variabilita srdeční frekvence se zvýšila trojnásobně, stupeň dosažené koherence je vysoký, křivka koherentní.

Z praktikovaných technik si oblíbil jednu, kterou si zařadil mezi své pravidelné aktivity.

Již v počátku sezení se zlepšovala kvalita spánku, později soustředěnost. Celkově se stával sebevědomější, brzy si našel i sám uplatnění v práci.