Blog

Jak v těle, tak na Zemi

Spirituální kroky k dalšímu pochopení sebe sama, k rozvinutí vnímání, vědomí jednoty, jsou v nové době podporovány z mnoha částí vesmíru, Lady Gaia samotnou i bytostmi z říší, které začínají opět nalézat ta spojení s lidmi, kteří jsou na setkání připraveni. Jedním z prvních kroků je vyvázání se z her duality. Je to vlastně opuštění takového písečku, kde si bylo možné hrát na...

Celý článek

Věčná zamilovanost

MILUJI TĚ Jsou slova, která se dotýkají všeho a všech, slova, která vyrovnávají tělo do harmonie i slova, která tělo uvádí v chaos a disharmonii. Buďme pozorní ke svým slovům, vyřčeným i nevyřčeným nahlas, vše je zaznamenáváno v našem osobním prostoru prolínajícím se i s polem ostatních lidí. Miluji tě, pouhá slova pokud jsme v očekávání, žádosti ega slyšet...

Celý článek

Nedovolte davu, aby svíralo vaši duši

Duše uvězněná v kazajce zapomnění, v místě neustále se opakujících nepokojů, jakoby vše stále nemělo řešení, jen boj a nenávist…Proč tomu tak je, vývoj sám nám časem napoví. V Teď sami máte možnost uvnitř sebe nalézat odpovědi na krutost, umírání v boji o moc. Historická síla moci, vzhlížení davu k autoritám, ovládání či manipulace s lidským tělem, nevědomí, silná karma, to...

Celý článek

Dech lásky

Úsměv a radost plodí lásku. Láska je v dávání bez očekávání. V Lásce sebe i druhé neponižujeme a nikoho nesoudíme. Láska už jen svou přítomností koná, nemá potřebu manipulace ostatních. Láska je v tobě, v probuzeném vědomí ti dává sílu pocítit, že nejsi nikdy sám. V partnerství spolu nebo bez sebe, láska stále je, nikdy nezmizí, jen její energie je...

Celý článek

Ranní probuzení

Právě probuzená otvíráš oči Začíná den s tvojí písní Rozevři křídla a leť S hudbou co rozeznívá Každý květ S lehkostí Pohlaď tváře lidí Co čekají Na lásku První myšlenka po probuzení má sílu proměnit váš nový den. S ranním procitáním v klidu pozorujte projevy v těle. Kde na těle a co při přicházejících myšlenkách cítíte. Tlaky...

Celý článek

Láska vnitřního muže a vnitřní ženy

Fyzické tělo je jen přechodným chrámem, domovem mnohých aspektů duše. Duchovní vývoj na zemi je nezastavitelný. Více si uvědomujeme sebe-sama v lásce, objevujeme svoji vnitřní sílu, která se stává motorem všech změn. VNITŘNÍ MUŽ A ŽENA SPLODÍ DÍTĚ V KAŽDODENNÍM ŽITÍ NOVÉHO ČLOVĚKA V LÁSCE A HARMONII. Dokud není dosaženo vnitřní rovnováhy v těle, té nádherné svatby muže a...

Celý článek

Tiché miluji tě

Má mě rád, nemá mě rád Má mě rád, nemá mě rád Slova jak okvětní lístky stále dokola Jednou uvadnou zcela V tu chvíli pochopíš Není proč se ptát Ve svém srdci uslyšíš Tiché miluji tě Miluji tě Ať spíš nebo bdíš V roji tvých instinktů Žít nebo přežívat Si nádherný ve všem co děláš...

Celý článek

Setkání v bouři

Během okamžiku Tma pohltila tvoji pýchu Vítr odnáší vše co mu v cestě stojí Klepeš se strachy Stromy ohýbají se až k zemi Oni vědí Jak poklonit se všemu Co se právě děje Na obloze blesky osvítily tvoji tvář Bledá už se nemá kam schovat Déšť se s větrem prohání Jak na divokém koni Chceš...

Celý článek

Jablko poznání

Jablko poznání hřála si na srdci Každým pohledem on jí rozuměl Beze slov ustáli nápory větru Ve spojení ohnivém Propleteni v objetí Svůj kalich lásky Dnem i nocí polibky plnili Ona a on v jedné záři tisíce hvězd Probouzí další srdce K čisté lásce                               Když dotkne se tě Nebe Poznáš v té těžké chvíli...

Celý článek

Záblesky vesmírné lásky

V dimenzi bez času, v prostoru zlatavé nitky spojení s mým milovaným Tvořivým zdrojem, Světlem dýchají mé básně, verše, citáty, které se mi spouštějí samovolně, nepravidelně. Někdy při pohledu v přírodě, při bouři, větru, krátce po probuzení ze spánku, už jich mám spousty, některé budou součástí mých krátkých článků na téma, které mám otevírat. Od...

Celý článek